Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

donghuongnttn thăm PHÚ RIỀNG trong ngày cưới con trai anh Nguyễn Văn Bảy

Dr.Văn
gửi đến các quý đồng hương NTTN một số hình ảnh của: donghuongnttnHCM
thăm PHÚ RIỀNG, tình Bình phước) trong ngày cưới con trai anh Nguyễn Văn
Bảy (trước đây ở đội cao su Đa lát) - do anh Trọng Nghĩa & Dr.Văn
thực hiện:
https://picasaweb.google.com/113656252023353473165/DonghuongnttnThamPHURIENGTrongNgayCuoiConAnhNgVanBayKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét